Územní studie 
 města Jeseník 

 Co je Územní studie a jak probíhá práce? 

Co je územní studie?


Vážení občané města Jeseník, těší nás, že se s Vámi můžeme setkávat nad zpracováním dvou územních studií Smetanovy sady a Sídliště Pod Chlumem.

Územní studie, které pro Vás zpracováváme, jsou rozvojovým dokumentem, jehož cílem je komplexní náhled na řešené území, jeho potenciály i bariéry. Jde o vytvoření návrhu, který pomůže zkvalitnit život nejenom v místě samotném, ale pokud to bude možné také i ve městě a posílí jeho jedinečnost. Výsledkem pak bude soubor map, vizualizací a textu, které budou ukazovat konkrétní záměry. Tyto záměry budou sloužit jako podklad pro konkrétní projektové záměry v území i další diskuzní témata.

Postup práce


1. Anketa
a průzkum města

Úplně na začátku se seznámíme s vašimi názory a zkušenostmi formou ankety. Zároveň načítáme hotové projekty a studujeme historické prameny. Po teoretickém poznámí místa se vydáme k Vám. Procházíme, mapujeme a analyzujeme přímo v terénu. Ověřujeme odpovědi v anketě, setkáváme se s obyvateli.

2. Zpracování
koncepce

Nastudované podklady a výsledky průzkumů zpracujeme do pracovních návrhů konkrétních území. Pracovní návrhy mohou být zpracovány ve variantách a budou představeny veřejnosti. Na setkáních budete mít možnost sdělit Vaše nápady a připomínky na zlepšení předkládaných návrhů.

3. Finální
řešení

Na základě zhodnocení všech podnětných připomínek veřejnosti, města a dotčených orgánů státní zprávy dojde k vypracování finální podoby územních studií.

4. Prezentace

Odevzdáním územních studií naše práce nekončí! Výsledky prezentujeme vedení města a občanům. Děláme vše pro to, aby výsledky našich zjištění nezapadly, naopak, započaly společnou práci na budoucím rozvoji místa.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: